SAIL2TRAINWelkom aan boord van de Blue Moana!

In 2006 introduceerde Tronkestik ECGG het vernieuwende concept ‘therapeutisch zeezeilen’ binnen de integrale jeugdhulp onder de naam “Sail4Children/Tama Moana”.

Tronkestik ECGG vzw (vzw Het Tronkestik, Educatief Centrum voor Gezinnen en Groepen) werd in 1977 opgericht en door de Vlaamse Gemeenschap/Agentschap Jongerenwelzijn erkend als opvang- en behandelingshuis.Sail4Children omvat een geheel van nautische activiteiten met als doel ontwikkelings- en veranderingsprocessen op cognitief, motorisch, emotioneel en sociaal vlak op gang te brengen en ondersteunend te werken tav individuele of groepsgerichte veranderingsprocessen.

Het traject verloopt via plezier- en succesbeleving in de zeilsport met de zee als vernieuwende context.

Het verwerven van diverse competenties en sociale vaardigheden staan centraal. Op termijn zal dit o.a. tot een efficiëntere probleem oplossing leiden

Sail4Children werkt vanuit de Vlaamse Yachtclub Nieuwpoort, VYNieuwpoort thuishaven van onze boten.

Doelgroep zijn organisaties, projecten en voorzieningen binnen de integrale jeugdhulp voor wie therapeutisch zeezeilen een meerwaarde kan betekenen in de reguliere hulpverlening: kinderen, jongeren, andersvaliden en gezinnen kunnen dankzij onze fundraisingsacties meezeilen aan sociaal tarief.
De ideale groepssamenstelling is max 6 à 8 personen per catamaran.


                                    


Sail4Children biedt vaardigheids- en persoonlijkheidstrainingen aan onder professionele en deskundige begeleiding:
  • groepstrainingen, individuele trainingen, gezinstrainingen (voor cliënten van een voorziening of organisatie, al of niet met participatie van opvoedingsverantwoordelijken)
  • workshops: introductie en kennismaking methodiek (voor directies en teams uit de integrale jeugdzorg) 
Onze tools en methodieken werden ontwikkeld vanuit de gedragstherapie en zijn het resultaat van bijna 40 jaar ervaring binnen in bijzondere jeugdzorg, waarvan ook 18 jaar Sail4children.

Het SAIL2TRAIN aanbod ‘op maat’ ziet er als volgt uit:

  • Sail2Experience: training zeezeilen, navigatie, exploratie van je eigen mogelijkheden en grenzen op zee
  • Sail2ThinkFeelAct (meerdere sessies aanbevolen):
                    kom op je verhaal
                    verken je gevoelens
                    sociale vaardigheidstraining
                    hechten en loslaten
                    activeer je 'ouder' zijn
                    tijd voor 'time out'
                    sleutel aan je verslaving
                    'anders' zeezeilen
                    focus op adhd
                    focus op auti
  • Sail2Empower:
                    geef vorm aan je team
                    werken en zelfzorg

                                   

Boten

Wij beschikken over een Beneteau Blue II, een 34 voets zeecatamaran (lengte 10m.50 op 6m breedte)  die de naam Blue Moana mee kreeg.

Waarom kiezen we voor catamaran ( multihull)?
  • een catamaran vaart stabiel, dwz niet onder helling. Dit creëert een gevoel van veiligheid, vertrouwen en rust. Ook in wildere zee is op die manier meer succesbeleving mogelijk is en is er minder risico op zeeziekte.
  • door het stabiel varen kan tijdens de tocht het zeilen worden gecombineerd met bv creatieve opdrachten, fijne- en grove motorische opdrachten, denkopdrachten, observatieopdrachten, etc...
  • de oppervlakte van de kuip is  groot waardoor er meer persoonlijke ruimte beschikbaar is
  • het voordek beschikt over een groot oppervlak met starre netten en is inzetbaar tijdens het varen
  • één schipper kan een boot van deze omvang coachen, het geheel blijft beheersbaar
                                

Resultaten

2005: try-out jaar met interne werking met opmaak concepttekst  
2006: openstellen  van Tama Moana voor externe organisaties en 27 effectieve vaardagen met 140 personen 
2007: uitbouwen SAIL2TRAIN aanbod en P-ships en 69 effectieve vaardagen met 376 personen 
2008: verder inhoudelijke uitbouw met klemtoon op "sessie-reeksen" en "cliënt en netwerk" vb gezinnen, school, vrije tijd "zowel voor de externe werking als interne werking” / 96 effectieve vaardagen met 751 personen 
2009: We krijgen er een 2de boot bij: de Blue Moana en organiseren vanaf dit jaar ook een paaszeilkamp en een zomerzeilkamp / "Sail4children" wordt als 2de projectnaam ingevoerd / 80 effectieve vaardagen met 413 personen 
2010: 71 effectieve vaardagen met 329 personen
2011: 75 effectieve vaardagen met 339 personen
2012: 78 effectieve vaardagen met 449 personen
2013: 76 effectieve vaardagen met 425 personen
2014: 70 effectieve vaardagen met 314 personen
2015: 73 effectieve vaardagen met 347 personen
2016: 47 effectieve vaardagen met 237 personen ( minder vaardagen door éénmalige inkorting vaarseizoen dwz. korter najaar )
2017: 45 effectieve vaardagen met 172 personen ( minder vaardagen door eenmalige inkorting vaarseizoen dwz. korter voorjaar)
2018: 66 effectieve vaardagen met 246 personen
2019: vaaragenda afgewerkt.... cijfers volgen
2020: cijfers volgen
2021: cijfers volgen
2022: geen vaarseizoen wegens werkonderbreking schipper
2023: Borgen van Sail4children in het Samenwerkingsverband van 7 Brugse voorzieningen met halftime tewerkstelling: resultaat: 31 effectieve vaardagen met 104 personen

(effectieve vaardagen = geboekte vaardagen min annuleringen)
    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten